Embriyo Transferi Sonrası Takip

Embriyo transferi sonrası neler yapılmalı ve tüp bebekte gebelik oranları nelerdir?

Embriyo transferi ile birlikte implantasyon (rahimde tutunma) şansını arttırmak için vajinal jel veya doğal progesteron hormonu vaginal yol ile verilmektedir.

Embriyo transferinden 10 gün sonra ‘bHCG testinin (kanda gebelik testi)‘ yapılması gerekmektedir. Gebeliğin olup olmadığı, kanda ölçülen bHCG değerine göre belirlenmektedir. Gebelik testi uygun değerlerde olmaz ise gebeliğin nasıl seyredeceği konusunda ardışık hormon tetkiki yaptırılması gerekebilmektedir.

Kayseride tüp bebek uygulamalarımızda doktorunuzun reçete ettiği, progesteron içeren vajinal jelin gebeliğin 12. haftasına kadar kullanılması önerilir. Progesteron kullanımı sayesinde; bebeğin plasentası olgunlaşıp progesteron sentezleyene kadar olası düşük riski en aza indirgenmektedir, gebeliğin 12.haftadan sonra bu ilaçların kullanılması gerekli değildir.

Eğer dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi yapacaksak bunun iki yolu vardır. 1. si östrojen ve progesteronla rahim hazırlandıktan sonra embriyo transferi 2. si ise doğal oluşan yumurta takip edilip yumurta olgunlaştırıcı iğne yapıldıktan sonra ki embriyo transferidir.

Kadın yaşı, yumurtalık kapasitesi, genetik faktörler, sperm kalitesi gibi birçok farklı neden tüp bebek tedavilerinde gebelik şansını etkilemektedir. Tüp bebekte gebelik elde etme oranı ortalama yüzde 40 ile 70 arasında değişir. Günümüzde tıp alanındaki en heyecan verici gelişmeler tüp bebek tedavisindedir. Özellikle embriyo dondurma yöntemlerinin gelişmesi sonrasında tüp bebek uygulaması ile elde edilen embriyolar tekrar tüp bebek uygulamasına gerek bırakmaksızın gebelik elde edilmediği durumunda çözülüp transfer edilebilir. Başarıyı etkileyen en önemli iki faktör ise embriyonun kalitesi ve rahmin embriyonun yerleşmesi için uygun olmasıdır. Embriyonun kalitesini arttırmak için ön tedavilerle yumurta ve spermin kalitesi arttırılabilir ayrıca 38 yaşından büyük kadınlarda embriyonun genetik yapısına bakılarak normal genetik yapılı en kaliteli embriyo transferine olanak sağlanabilir.

Tüp bebek tedavisi çocuk istemi olan çiftlerde en iyi yöntem olmasına karşın tüp bebek eşittir gebelik değildir.

Her yıl Amerika’da yayınlanan tüm merkezlerin 231936 tüp bebek denemesindeki yaşlara göre tüp bebek gebelik oranları şekilde özetlenmiştir

buna göre tüm merkezlerin yaşlara göre ortalamasında en iyi grup  35 yaş altı olup gebelik oranı canlı embriyo transferinde % 38  dondurulmuş çözülmüş embriyo transferinde % 68 şeklindedir.

Kadının yaşı ilerledikçe tüp bebek başarısı azalmaktadır ve 40 yaşından sonra canlı embriyo transferinde % 13’e dondurulmuş embriyo transferinde ki bu grupta genetik tanı yapılmış embriyolar da bulunmakta % 39.8 şeklindedir.

Eğer gebelik oluşmazsa, tedavinin sonuçları, çiftlerle ortak toplantı ile değerlendirilmekte ve çiftlere gelecekte yeni bir deneme konusunda önerilen tedavi şekli ile ilgili bilgi verilmektedir. Tüp bebekgebeliklerinde de, normal yolla elde edilen gebeliklerde olduğu gibi %15 civarında düşük riski bulunmaktadır.