Tekrarlayan Düşüklerde Yeni Tedavi

Gebeliklerin yüzde 15-25’i düşükle sonuçlanır. İki ve daha fazla düşük gerçekleşme durumuna tekrarlayan düşükler şeklinde tanımlanmıştır ve tüm gebeliklerin yüzde 3-5’inde görülmektedir. Sıklıkla nedeni tam ortaya konulmamasına karşın en sık nedenler arasında kan pıhtılaşma bozuklukları, bağışıklık sistemi bozuklukları ve rahimdeki yapısal bozuklukları yer alır. Ayrıca endokrin nedenlerden guatr ve prolaktin yüksekliğide düşüklere neden olabilmektedir. Çevresel faktörler arasında ise alkol, sigara, kadının 35 erkeğin 50 yaşından ileri olması ve stres yer almaktadır. Tedavisinde birçok ilaç kullanılmasına karşın 10 çalışmayı derleyen 1586 hastanın dahil edildiği çalışmada tüm ilaçlar karşılaştırıldığında düşükleri önlemede etkin tedavinin günlük 400 mg vajinal progesteron olduğu gösterilmiş.

Bu çalışmada özellikle aspirin, kan sulandırıcılar, progesteron, rahme lipit uygulaması ve immunoglobulin kullanılması karşılaştırılmış. Herhangi bir kanıtlanmış düşük nedeni olmayan hastalarda tekrarlayan düşüklerde en etkin tedavinin progesteron olduğu gösterilmiş.

Bu çalışmada ileri yaşa bağlı tekrarlayan düşüklerde ise tüp bebek ve embriyolara genetik tanı yapılmasının faydalı olabileceği de bildirilmiştir. Tabi ki düşük nedenlerinin ortaya konulması ve nedene yönelik tedavinin planlanması da önemlidir. Özellikle pıhtılaşma bozukluklarında veya bağışıklık sistemi bozukluklarında aspirin ve kan sulandırıcı kombinasyonu da tedavide önemli yer tutar.