Tüp Bebekte Kök Hücre

Tüp bebekte kök hücre işlemi iki şekilde uygulanır; yumurta rezervi tükenmiş veya erken menapoza girmiş hastalar ile rahim duvarı kalınlaşamayan ve çok ince kalan hastalara uygulanır. Kök hücreler iki şekilde elde edilir. Kemik iliği ve karın ön yağ dokusundan özel kitlerden geçirildikten sonra yumurtalara anestezi altında ultrason eşliğinde enjekte edilmektedir. Ve 6 ay boyunca yumurta takibine başlanmaktadır.